Onderzoeker/Promovendus PROBEL 4 dagen per week

 • Organisatie: Stichting Centrum '45
 • Locatie: Oegstgeest
 • Sluitingsdatum: 15-12-2017
 • Aantal uren: 32 uur per week
 • Periode: 01-12-2017 tot en met 15-12-2017

Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum '45 heeft voor beide locaties, Oegstgeest en Diemen, het keurmerk TOPGGz ontvangen, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

Per 1 februari 2018 ontstaat er een vacature voor een

 • Onderzoeker/Promovendus PROBEL 4 dagen per week

 • 32 uur per week

Algemene informatie:

Stichting Centrum ’45 is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Daarnaast maakt Stichting Centrum ’45 onderdeel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een keten van instellingen die tezamen nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns Veteranenzorg bieden.

Functie-informatie:

Onderzoeker/promovendus PROgnostiek in de Behandel Evaluatie van het Landelijk zorgsysteem voor veteranen - PROBEL

Sinds geruime tijd is in Nederland aan een goede infrastructuur gebouwd voor zorg voor veteranen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en wordt hooggekwalificeerd onderzoek gedaan waarbij kennisopbouw op het gebied van psychodiagnostiek, neuropsychologie en psychofysiologie groot is. Om een optimale behandeling uit te voeren voor veteranen met PTSS is het belangrijk inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan succesvolle behandeluitkomsten. Daartoe zal een multicenter onderzoek worden uitgevoerd in de vorm van een promotietraject. Onderzocht zal worden in hoeverre behandeluitkomsten voorspeld kunnen worden en wat daarbij de meest relevante parameters zijn. Klachten op bio-neuropsychologisch (geheugen, aandacht, stress-systeem) en psychisch vlak (comorbiditeit) en stresserende levenservaringen/conflicten rondom uitzending (missie-beleving, stigma, erkenning) zullen daarvoor naast de standaarddiagnostiek in kaart worden gebracht.

De studie wordt uitgevoerd vanuit Centrum ’45, in nauwe samenwerking met meerdere LZV-ketenpartners, onder de verantwoordelijkheid van prof. dr. Eric Vermetten, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en verbonden aan het Ministerie van Defensie, Centrum ‘45 en Arq Psychotrauma Expert Groep, dr. Manon Boeschoten en dr. Mirjam Mink-Nijdam, coördinatoren Research Track bij Centrum ‘45.

Functie-informatie

 • Opzetten en uitvoeren van multicenter wetenschappelijk onderzoek naar voorspellers van behandeluitkomsten op het gebied van psychodiagnostiek, neuropsychologie en psychofysiologie bij veteranen met PTSS aangemeld voor tweedelijns behandeling bij het LZV.

 • Onderhouden van contact met project- en adviesgroepsleden van LZV partners en andere netwerkorganisaties.

 • Dissemineren van resultaten naar betrokken partners om te komen tot aanbevelingen ten aanzien van implementatie van de onderzoeksbevindingen.

 • Publiceren en presenteren van de onderzoeksresultaten, leidend tot een promotie.

Functie-eisen:

 • Afgeronde masteropleiding klinische psychologie, neuropsychologie of cognitieve neurowetenschappen.

 • Gemotiveerd om multidisciplinair onderzoek te doen.

 • Werkervaring binnen de (militaire) GGZ of eventueel aantoonbare affiniteit met geüniformeerden.

 • Aantoonbare uitstekende kwaliteiten met betrekking tot het doen van wetenschappelijk onderzoek en interesse in (neuro)psychologische en/of neurobiologische diagnostiek.

 • Ervaring met neurobiologisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

 • Training in en bij voorkeur ervaring met kwantitatieve statistische analyse software/methodieken.

 • Goede beheersing van Engelse taal.

 • Goede analytische vaardigheden, en oplossingsgerichtheid voor het verrichten van onderzoek, het analyseren van resultaten en het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar de praktijk.

 • Plan- en organisatievermogen voor het leiden van een complex onderzoeksproject.

 • Sociale vaardigheden op verschillend niveau zijn vereist voor het kunnen onderhouden van de interne en externe contacten.

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie, het schrijven van rapportages en publicaties op internationaal niveau.

 • In verband met het uitvoeren van het onderzoek op verschillende locaties (zoals Oegstgeest, Utrecht, Beilen) is het bezit van rijbewijs en auto gewenst.

Stichting Centrum ‘45 hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt er een verlenging van drie jaar.
 • Salariering vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur en is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring; de functie is ingedeeld in FWG 60.

  De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.

 • Een gastvrijheidsaanstelling bij het LUMC.

Procedure en inlichtingen:

Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij mw. dr. Manon Boeschoten, telefoon 020-6274 974 of mw. dr. Mirjam Mink-Nijdam, telefoon 071-5191500. Bezoek voor alge­mene informatie: www.centrum45.nl en www.arq.org.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 15 december 2017 richten aan: Stichting Centrum '45 t.a.v. Petra Ruijter-Roos, hoofd P&O per e-mail naar vacature@centrum45.nl onder vermelding van

17 11 01 voor de functie van Onderzoeker/promovendus ‘PROBEL’.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.