Psychiater

 • Organisatie: Equator Foundation
 • Locatie: Diemen
 • Aantal uren: voor 24-32 uur per week

Equator Foundation is een organisatie voor psychiatrische behandeling en psychosociale zorg, onderzoek en kennisoverdracht.
Onze activiteiten richten zich in Nederland op getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, op slachtoffers van mensenhandel en van recent seksueel geweld, en elders in de wereld op oorlogsgetroffen populaties.

Wij zijn voor de doelgroep ongedocumenteerde vluchtelingen op zoek naar een

 • Psychiater

 • voor 24-32 uur per week

Algemene informatie:

Stichting ARQ heeft een unieke positie in het zorgaanbod voor getraumatiseerde patiënten in Nederland. Naast behandeling wordt specialistische diagnostiek geboden voor zeer complexe psychotraumaproblematiek.

Equator Foundation en Stichting Centrum ’45 zijn partners in Arq Psychotrauma Expert Groep, en vormen met een groep van organisaties hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Zowel Equator Foundation als Stichting Centrum '45 hebben het keurmerk TOPGGz vanwege de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de behandeling.

De locatie Diemen biedt voornamelijk psychiatrische behandelprogramma’s voor getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, en van slachtoffers van mensenhandel en recent seksueel geweld. Het behandelprogramma biedt groepsgewijze en individuele behandelingen. Sinds 2014 bieden we een categoraal en innovatief aanbod voor uitgeprocedeerde vluchtelingen met psychotrauma klachten. Dit aanbod wordt geïmplementeerd en wetenschappelijk onderzocht. 

De psychiater maakt steeds deel uit van multidisciplinaire behandelteams, superviseert, heeft een eigen caseload en biedt consultatie aan collega's. Het scherp kunnen diagnosticeren en begrenzen van de behandelmogelijkheden enerzijds en het hebben van een sterke affiniteit met de transculturele hulpverlening anderzijds is een must. Bovendien vragen wij als expert instelling van de kandidaat naast een gedegen vakbekwaamheid, een innovatieve, proactieve en creatieve attitude.

Functie-informatie:

 • Verrichten van psychiatrische diagnostiek en behandeling.
 • Dragen van de medisch-psychiatrische verantwoordelijkheid binnen een multidisciplinairebehandelsetting.
 • Mede ontwikkelen van innovatieve behandel- en diagnosemethodieken, en deze
 • implementeren en evalueren.
 • Participeren in de bereikbaarheidsregeling van de psychiaters voor onze klinische voorziening in Oegstgeest.
 • Participeren in de opleiding van psychiater i.o. en stagiaires van verschillende andere opleidingen.
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek en geven van onderwijs.

Functie-eisen:

 • Psychiaters die recent hun opleiding hebben afgerond of binnenkort afronden en een motivatie en affiniteit hebben voor deze doelgroep worden expliciet uitgenodigd om te solliciteren.
 • Affiniteit met de doelgroep en de verschillende psychiatrische en psychotherapeutische behandel- en diagnose mogelijkheden bij patiënten met complexe psychotraumaklachten.
 • Flexibel kunnen acteren binnen een multidisciplinair team.
 • Affiniteit met het ontwikkelen van innovatieve behandelmethodieken en bijbehorend evaluatieonderzoek.
 • Affiniteit met praktijkgericht onderzoek.
 • In staat zijn de specifieke bij de doelgroep horende krachtenvelden te overzien en te hanteren.
 • Ervaring met onderwijs en andere vormen van kennisoverdracht naar teamleden en externe partners.
 • Ervaring met of aantoonbare affiniteit met transcultureel werken.
 • Goede contactuele vaardigheden; daarbij inspirerend, stimulerend, innovatief, klantgericht en ondersteunend

Arbeidsvoorwaarden:

 • De aanstelling is voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot verlenging.
 • Inschaling en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de AMS-regeling CAO-GGZ.
 • Mogelijkheden om te participeren in onze landelijke onderwijsprogramma’s en in wetenschappelijk onderzoek.

Procedure en inlichtingen:

Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij dhr. E. Sas, algemeen directeur, telefoon 020-6274974 of dhr. R. Jongedijk, directeur zorg / geneesheer directeur, telefoon 071-5191500. Bezoek voor algemene informatie:

https://www.equatorfoundation.nl/nl/doelgroepen/vluchtelingen/

behandeling-voor-ongedocumenteerden en www.arq.org. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u onder vermelding van vacaturenummer 18 04 10 richten aan: Equator Foundation t.a.v. D. Westerheiden, per e-mail naar vacature@arq.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.