Geüniformeerde beroepsbeoefenaars

Mensen kunnen in hun beroep geconfronteerd worden met schokkende ervaringen. Als gevolg hiervan kan iemand (ernstige) klachten ontwikkelen. Voor specialistisch psychodiagnostisch onderzoek kan men terecht bij het ARQ Diagnostisch Centrum (ADC)

Kenmerken van deze groep
Met name hulpverleners -  bijvoorbeeld brandweerpersoneel, ambulancemedewerkers en politieagenten - kunnen door de aard van hun werk klachten krijgen. Bij deze groep vermindert de veerkracht zo sterk dat op verschillende levensgebieden klachten ontstaan.

Als een reguliere behandeling onvoldoende resultaat geeft, kan een meer gespecialiseerde traumabehandeling geïndiceerd zijn. ARQ Centrum’45 biedt een gespecialiseerde traumabehandeling voor mensen met ernstige beroepsgerelateerde klachten. In sommige gevallen ontbreekt een beroepseigen zorgvoorziening en verwijzen huisartsen rechtstreeks naar ARQ Centrum’45.

Kind en gezin
Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan. Zie ons aanbod voor Kind en gezin.

Opzet van de traumabehandeling
In de behandeling wordt aandacht besteed aan het versterken van de veerkracht. Bijvoorbeeld door de dagelijkse structuur te veranderen of door sociale relaties weer te herstellen. Ook de lichamelijke gevolgen van het verlies van veerkracht komen aan bod. Het is belangrijk om weer te leren voelen wanneer het lichaam gespannen of overbelast is, dan kan er gezocht worden naar manieren om te ontspannen. Daarnaast wordt traumabehandeling gegeven. De partner wordt altijd bij de behandeling betrokken.

Meestal wordt een individuele behandeling geboden. Meer informatie over onze behandeling van beroepsgerelateerde klachten vindt u in de brochure Traumabehandeling en veerkracht versterken

E-poli, een nieuwe vorm van traumabehandeling
De-inzet van e-health toepassingen op onze e-poli zorgt ervoor dat traumaklachten nog effectiever en sneller worden behandeld, omdat patiënten ook buiten de behandelkamer actief aan de slag kunnen met hun herstel. 

(ex)Politiemensen
Voor (ex)politiemensen bieden we in Oegstgeest een groepsgerichte, multidisciplinaire dagbehandeling. Deze behandeling bestaat uit meerdere therapievormen en is gericht op het versterken van de veerkracht bij politiemensen. Meer informatie in de brochure Veerkracht versterken.

Onderzoek naar innovatieve behandeling
Walk & Talk: Effectiviteit van een nieuwe intensieve behandeling in vergelijking met reguliere traumabehandeling voor mensen met werkgerelateerde PTSS.
Lees meer over dit onderzoek in de factsheet 3MDR en via deze link.