Getroffenen WO II

Deze groep omvat verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsslachtoffers die psychische klachten hebben als gevolg van hun traumatische ervaringen tijdens de Duitse en de Japanse bezetting en in Nederlands-Indië van de Bersiap-tijd.

Ook partners of overige gezinsleden kunnen worden betrokken bij de traumabehandelingen, zonder dat zij zelf tot een van de genoemde categorieën behoren.

Kenmerken van deze groep

Een groot deel van hen was heel jong ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, waardoor de traumatisering een bepalende invloed kan hebben gehad op de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het oppakken van hun leven na de oorlog was voor veel getroffenen heel moeilijk.

Velen kregen pas op latere leeftijd klachten, vaak na een ingrijpende gebeurtenis in hun leven, zoals het overlijden van een partner of de pensionering.

Meer informatie vindt u in de brochure Ouderen met traumatische ervaringen

Persoonlijke verhalen

"Ik was bijna 18 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In mijn tijd als marineman verkeerde ik in een machowereld. Je praatte niet over het zenuwslopende werk en de angst die je had: het waren andere tijden. Je dacht er niet veel over na en deed wat je moest doen. Pas in 1995 kwam ik in dagbehandeling bij ARQ Centrum’45​. Ik wist dat er iets moest gebeuren. Ik was sceptisch ten aanzien van de therapeuten, maar dan praat je met elkaar en dan blijken ze wel veel in hun mars te hebben.

Wat ik er heb geleerd? Mijzelf en anderen te waarderen. Ik ben er soepeler en spraakzamer door geworden. Ik ben met een aantal zaken nog niet helemaal klaar, daarom ga ik soms even terug naar ARQ Centrum’45 om nog wat puntjes op de i te laten zetten. Het is als een thuishaven waar je je kan laten opkalefateren voor de volgende reis."