Informatie voor verwijzers

ARQ Centrum’45 behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten. Hieronder wordt verstaan een combinatie van meerdere stoornissen, ontstaan door herhaalde en/of langer durende traumatisering.

Klachten

De klachten bestaan onder andere uit: posttraumatische stressklachten, angststoornissen, depressieve klachten, somatoforme stoornissen of stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling. Ook zijn er vaak problemen in de werksituatie, binnen het gezin en/of sociale omgeving. Er bestaat een vermoedelijk verband tussen de klachten en doorgemaakte schokkende ervaringen tijdens vervolging, oorlog of (seksueel) geweld. Dat kunnen de eigen ervaringen zijn van de patiënt of die van een ouder, partner of ander familielid.

Behandelsetting

Binnen ARQ Centrum’45 is klinische opname en dagklinische en poliklinische behandeling mogelijk. De behandeling is individueel gericht, er is groepsbehandeling (zowel poliklinisch als dagklinisch) en gezinsbehandeling. Gezinnen (vluchtelingen en veteranen) kunnen poliklinisch of dagklinisch behandeld worden, maar klinische gezinsbehandeling is ook mogelijk.

De omstandigheden waarin een patiënt verkeert moeten zodanig zijn dat een effectieve behandeling van de gevolgen van traumatisering mogelijk is.

Ambulante traumabehandelingen

Voor ambulante behandelingen is het van belang dat de patiënt een thuismilieu dan wel een sociaal netwerk heeft dat ondersteunend kan zijn.

Klinische en dagklinische traumabehandelingen

Voor een klinische en dagklinische behandeling is het van belang dat de patiënt zijn ervaringen wil en kan delen met lotgenoten en de mogelijkheid heeft in een groep te functioneren.

Contra-indicaties voor traumabehandelingen

  • Ernstige gedragsstoornissen;
  • Onmogelijkheid afspraken te maken  over overmatig alcohol of druggebruik en suïcidaliteit;
  • Organisch cerebrale stoornissen;
  • Psychotische toestandsbeelden of gevaar voor een ernstige psychotische decompensatie bij psychotherapie;
  • Ernstige eetstoornissen.

Werken met tolken

ARQ Centrum’45 behandelt ook patiënten die de Nederlandse taal niet spreken en bij wie dus een tolk ingeschakeld moet worden.

Wachttijden

Hier treft u informatie aan over de de wachttijden voor behandeling bij ARQ Centrum’45.

Bureau Aanmelding en Informatie

Voor vragen over traumabehandelingen door ARQ Centrum’45 kunt u terecht bij het Bureau Aanmelding en Informatie.