Patiënt aanmelden

Aanmeldingscriteria en wachttijden
Via bijgevoegde linken vindt u informatie over onze aanmeldingscriteria en wachttijden.

Procedure aanmelding
U kunt patiënten voor Centrum ’45, het Psychotrauma Diagnose Centrum en Equator Foundation, aanmelden via zorgdomein. Indien u geen gebruik maakt van zorgdomein, dan kunt u gebruik maken van onderstaand verwijsformulier.

Bent u geen verwijzer maar patiënt, dan dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts/behandelaar, waarna deze u via dit formulier kan aanmelden.
Belangrijk: de aanmelding wordt pas geaccepteerd als alle documenten aanwezig zijn. U kunt zelf bijdragen aan een snelle afhandeling, door na te gaan of alle documenten aanwezig zijn.

Wilt u deze formulieren volledig ingevuld -per beveiligde e-mailverbinding, per post of per fax – aan ons verzenden? 

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het Bureau Aanmelding en Informatie (BAI).

Contact:
T: 088-3305511
E: BAI@centrum45.nl
Post: Bureau Aanmelding en Informatie Centrum '45/ Equator/ PDC, Nienoord 5-13, 1112 XE Diemen
Fax: 020-6253589

Bereikbaarheid:
Voor aanmeldingen en informatie zijn wij voor verwijzers én patiënten van maandag t/m donderdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. 

Procedure
Wanneer wij een patiënt in behandeling nemen, kijken wij altijd wat wij als specialistische behandelinstelling kunnen bieden. In de meeste gevallen betreft het dan een vervolg op een al eerdere afgeronde behandeling bij de BGGZ Medewerkers van het Bureau Aanmelding en Informatie zullen er alles aan doen om de beoordeling van de aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het van belang dat de verwijzing gericht is aan onze instelling, en afkomstig is van de huisarts - of van de psychiater indien de patiënt onder behandeling is van een psychiater -  met de volgende gegevens:

 • Volledige NAW gegevens van patiënt
 • Telefoonnummer(s) van patiënt
 • Vermelding datum van de initiële verwijzing
 • Volledige zorgverzekeringsgegevens
 • Handtekening of stempel van de verwijzende huisarts of psychiater
 • AGB-code van de verwijzende huisarts of psychiater
 • Duidelijke vermelding van “Verwijzing naar de SGGZ i.v.m. vermoeden van de van toepassing zijnde DSM-stoornis(sen)”
 • Omschrijving van de trauma achtergrond
 • Omschrijving van de aanleiding van de verwijzing
 • Omschrijving van de huidige klachten
 • Indien eerdere/lopende behandeling, verslagen van deze behandeling en korte samenvatting; wat wel/niet werkte, mogelijke oorzaken
 • Medicatie ja/nee. Indien ja, welke
 • Omschrijving steunsysteem

Wanneer wij uw aanmelding ontvangen, beoordelen wij op grond van de informatie die wij tot onze beschikking hebben of de patiënt bij ons voor een intakegesprek kan komen. Soms hebben wij aanvullende informatie nodig; wij zullen u dan alsnog verzoeken deze binnen 4 weken aan ons te sturen zodat wij de aanmelding van uw patiënt in behandeling kunnen nemen.

Locatie
Vervolgens wordt gekeken op welke locatie - Diemen of Oegstgeest – patiënt het beste kan worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Welke locatie dat wordt, is afhankelijk van de behandelprogramma’s die per locatie verschillen. Zo zijn bijvoorbeeld behandelprogramma’s voor veteranen op de locatie Oegstgeest. Indien er een opname is geïndiceerd, dan vindt deze plaats in de kliniek in Oegstgeest. De behandelprogramma’s voor vluchtelingen zijn in Diemen (met uitzondering van opname in kliniek). Betreft het een behandeling voor een gezin, of voor kinderen, dan kunnen deze plaatsvinden in Oegstgeest of Diemen.

Intake
Wanneer patiënt voor een intake in aanmerking komt, ontvangt hij/zij van ons medisch secretariaat een uitnodiging met daarin informatie over de intake, de datum en waar deze plaatsvindt. Deze intake duurt één of twee dagen, en aan het einde van de intake heeft u een adviesgesprek.