Patiënt aanmelden

Ik wil iemand aanmelden
Om de aanmelding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij om de aanmelding zo compleet mogelijk aan te leveren.
Via onderstaande link krijgt u een indicatie van onze wachttijden:
Link naar Wachttijden

Stap 1 Wat moet er in uw aanmelding staan?

 • Omschrijving trauma achtergrond
 • Omschrijving van de aanleiding van de verwijzing
 • Omschrijving huidige klachten
 • Indien eerdere/lopende behandeling, verslagen van deze behandeling en korte samenvatting; wat wel/niet werkte, mogelijke oorzaken.
 • Omschrijving steunsysteem.

Stap 2 Wat mag er verder niet ontbreken?

 • Volledige NAW gegevens van de patiënt
 • Telefoonnummer(s) van de patiënt
 • E-mail adres van de patiënt
 • Datum verwijzing
 • Verzekeringsgegevens
 • Handtekening of stempel van de verwijzende huisarts of verwijzer
 • AGB code van de verwijzende huisarts of psychiater
 • Vermelding verwijzing nar de SGGZ i.v.m vermoeden van de toepassing zijnde DSM stoornissen

Stap 3 Voeg ook het Toestemmingsformulier toe
Het kan voor ons noodzakelijk zijn om met derden informatie uit te wisselen, en daarom vragen wij u het formulier hiervoor direct bij aanmelding in te (laten) vullen. Link toestemmingsformulier (klik rechts op deze link en kies opslaan als)
 

Stap 4 Hoe kan ik aanmelden?

 • Aanmelden via zorgdomein - door huisartsen

Huisartsen kunnen patiënten digitaal aanmelden voor diagnostiek en/of specialistische zorg via Zorgdomein. In Zorgdomein heeft u de keuze uit verschillende zorgproducten. Let op! Binnen Zorgdomein staan onze producten onder locatie Diemen.

Om de aanmelding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Wilt u er hierbij op letten dat het binnen Zorgdomein mogelijk is om bijlagen aan de verwijzing toe te voegen (bijvoorbeeld informatie van eerdere behandelingen)

 • Aanmelden via formulier - alleen door erkende verwijzer

Door onderstaand aanmeldformulier in te vullen kunt u een patiënt aanmelden. Wij nemen echter alleen aanmeldingen in behandeling van erkende verwijzers. Voor jeugdigen en volwassen geldt dat de huisarts en psychiater altijd een geaccepteerde verwijzer is. 

Link aanmeldformulier vanaf 18 jaar (klik rechts op deze link en kies opslaan als)
Link aanmeldformulier tot 18 jaar (klik rechts op deze link en kies opslaan als)

 • Voor kinderen en jeugdigen onder de 17 jaar hanteren wij de volgende verwijzers:
  Jeugdarts, kinderarts, huisarts, (kind& jeugd psychiater), alle medewerkers van gecertificeerde instellingen, medewerkers die door de gemeente zijn bevoegd om te verwijzen.
 • Voor jeugdigen vanaf 17 jaar vragen wij om een huisarts- of psychiaterverwijzing om de overgang  naar de zorgverzekeringswet  te vereenvoudigen.

U kunt dit formulier volledig ingevuld-per beveiligde e-mail verbinding, per post of per fax aan ons verzenden:

BAI@centrum45.nl

 

Lees ook onze folder Aanmelding en behandeling. Daarin is het hele proces - van aanmelding tot en met behandeling - in schema gezet. 

Wachttijden
Link naar Wachttijden

Voorwaarden en contra-indicaties voor behandeling
Via bijgaande link vindt u meer informatie over onze behandelingen, en over de voorwaarden en contra-indicaties voor behandeling. Link naar informatie voor verwijzers

Hoe beoordelen wij uw aanmelding?
Link naar Procedure beoordeling 

Bureau Aanmelding en Informatie
Nienoord 5-13,
1112 XE Diemen
Fax: 020-6253589

Wij zijn voor advies en overleg bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00-12:00 uur via 088-3305511.