Patiënt aanmelden

Bureau Aanmelding en Informatie
Alle aanmeldingen komen binnen bij het Bureau Aanmelding en Informatie. Dat bureau is voor advies en overleg bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00-12:00 uur via 088-3305511.

Wachttijden
Link naar Wachttijden

Procedure beoordeling van aanmelding
Link naar Procedure beoordeling 

Ik wil iemand aanmelden
Om de aanmelding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij om de aanmelding zo compleet mogelijk aan te leveren.

Wij ontvangen in de aanmelding graag informatie over de volgende zaken:

 • Omschrijving trauma achtergrond
 • Omschrijving van de aanleiding van de verwijzing
 • Omschrijving huidige klachten
 • Indien eerdere/lopende behandeling, verslagen van deze behandeling en korte samenvatting; wat wel/niet werkte, mogelijke oorzaken.
 • Omschrijving steunsysteem.

Toestemmingsformulier
Omdat het voor ons noodzakelijk kan zijn om met derden informatie uit te wisselen, willen wij u vragen het formulier hiervoor direct bij aanmelding in te (laten) vullen. Link toestemmingsformulier (klik rechts op deze link en kies opslaan als)

Contra-indicaties voor traumabehandeling
Via bijgaande link vindt u informatie over onze contra-indicaties voor behandeling. Link naar informatie voor verwijzers

Daarnaast moet de informatie de volgende gegevens bevatten:

 • Volledige NAW gegevens van de patiënt
 • Telefoonnummer(s) van de patiënt
 • E-mail adres van de patiënt
 • Datum verwijzing
 • Verzekeringsgegevens
 • Handtekening of stempel van de verwijzende huisarts of verwijzer
 • AGB code van de verwijzende huisarts of psychiater
 • Vermelding verwijzing nar de SGGZ i.v.m vermoeden van de toepassing zijnde DSM stoornissen

Aanmelden via zorgdomein
Huisartsen kunnen patiënten digitaal aanmelden voor diagnostiek en/of specialistische zorg via Zorgdomein. In zorgdomein heeft u de ze keuze uit de verschillende zorgproducten. Let op! Binnen Zorgdomein staan onze producten onder locatie Diemen.

Om de aanmelding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Wilt u er hierbij op letten dat het binnen Zorgdomein mogelijk is om bijlagen aan de verwijzing toe te voegen (bijvoorbeeld informatie van eerdere behandelingen)

Aanmelden via formulier
Door onderstaand aanmeldformulier in te vullen kunt u een patiënt aanmelden. Wij nemen echter alleen aanmeldingen in behandeling van erkende verwijzers. Voor jeugdigen en volwassen geldt dat de huisarts en psychiater altijd een geaccepteerde verwijzer is. 

Link aanmeldformulier vanaf 18 jaar (klik rechts op deze link en kies opslaan als)
Link aanmeldformulier tot 18 jaar (klik rechts op deze link en kies opslaan als)

Voor kinderen en jeugdigen onder de 17 jaar hanteren wij de volgende verwijzers

 • Jeugdarts, kinderarts, huisarts, (kind& jeugd psychiater), alle medewerkers van gecertificeerde instellingen, medewerkers die door de gemeente zijn bevoegd om te verwijzen.

Voor jeugdigen vanaf 17 jaar vragen wij om een huisarts- of psychiaterverwijzing om de overgang  naar de zorgverzekeringswet  te vereenvoudigen.

U kunt dit formulier volledig ingevuld-per beveiligde e-mail verbinding, per post of per fax aan ons verzenden:

BAI@centrum45.nl

Bureau Aanmelding en Informatie
Nienoord 5-13,
1112 XE Diemen
Fax: 020-6253589