Bent u een verwijzer?

Wilt u een patiënt aanmelden? Dan kunt u terecht bij het Bureau Aanmelding en Informatie. Ons bureau is voor advies en overleg bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00-12:00 uur via 088-3305511. 

Lees ook onze folder Aanmelding en behandeling. Daarin is het hele proces - van aanmelding tot en met behandeling - in schema gezet. 

Wachttijden

Het maakt voor de wachttijden niet uit bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is. Wij werken op twee locaties. Op welke locatie de patient wordt uitgenodigd is afhankelijk van de zorgvraag. Hier treft u informatie aan over de de wachttijden voor behandeling bij ARQ Centrum’45.

Voor wie zijn we er?

We zijn er voor mensen met complexe trauma's bij wie eerdere behandelingen niet hebben geleid tot verbetering of voor mensen die op een andere plek niet terecht kunnen. We werken met tolken bij patiënten die de Nederlandse taal niet spreken.

We behandelen, zowel individueel als met patiëntgroepen:

Klachten

Veel voorkomende klachten:

 • posttraumatische stressklachten
 • angststoornissen
 • depressieve klachten 
 • somatoforme stoornissen
 • stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling
 • problemen in de werksituatie, binnen het gezin en/of sociale omgeving

Hoe ziet onze behandeling eruit?

Wij werken op twee locaties op verschillende afdelingen. Wij hebben een kliniek, een polikliniek en een dagkliniek 

 • Locatie: de behandelingen vinden plaats in Diemen en Oegstgeest.
 • Behandelvorm en – duur: we bieden individuele - en groepsbehandelingen en behandelingen van ‘een of meerdere uren of dagdelen.
 • Online behandelingen: met toepassing van e-health bieden wij zorg op afstand.
 • Hoog-intensieve opname: In de kliniek is een hoog-intensieve opname van een week of opname voor meerdere weken mogelijk.
 • Gezinskliniek: voor gezinnen met traumaklachten en onderlinge problemen is behandeling mogelijk in de gezinskliniek.

De duur en de intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van de diagnose. Bekijk het overzicht van ons behandelaanbod. 

Voorwaarden voor traumabehandeling

 • De klachten hebben te maken met doorgemaakte schokkende ervaringen tijdens vervolging, oorlog of (seksueel) geweld. Dat kunnen de eigen ervaringen zijn van de patiënt of die van een ouder, partner of ander familielid.
 • De huiselijke omstandigheden moeten een effectieve behandeling mogelijk maken:
  • Voor een behandeling in de polikliniek moet de patiënt een ondersteunend netwerk hebben.
  • Voor een behandeling in de dagkliniek of de kliniek moet de patiënt zijn ervaringen willen en kunnen delen met lotgenoten en in een groep kunnen functioneren.

Contra-indicaties voor traumabehandelingen

 • Ernstige gedragsstoornissen;
 • Onmogelijkheid afspraken te maken  over overmatig alcohol of druggebruik en suïcidaliteit;
 • Organisch cerebrale stoornissen;
 • Psychotische toestandsbeelden of gevaar voor een ernstige psychotische decompensatie bij psychotherapie;
 • Ernstige eetstoornissen.

Vragen?

Voor vragen over onze traumabehandelingen kunt u terecht bij het Bureau Aanmelding en Informatie.  
Voor advies en overleg bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00-12:00 uur via 088-3305511.

Link naar Patient aanmelden
Link naar folder Aanmelding en behandeling