Kind en gezin

Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan.

Voor extra hulp ten tijde van corona, zie het ARQ Contactpunt gezin
Bekijk ook de website van het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma