Kind en gezin

Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan.