De gezinskliniek van ARQ Centrum’45

In onze gezinskliniek  kunnen ouders met hun kind(eren) worden opgenomen. Daar wordt niet alleen aandacht gegeven aan de individuele problematiek van elk gezinslid, maar ook aan de problemen die spelen in gezinsverband.

Bij de behandeling van de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) was de aandacht lange tijd vooral gericht op individuele volwassenen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Als zo'n volwassene werd opgenomen voor klinische traumabehandeling, werd die persoon soms tijdelijk afgescheiden van zijn of haar gezin. Voor alleenstaande ouders gold in dat geval zelfs, dat klinische behandeling slechts mogelijk was, als er voor de kinderen een geschikte opvang was geregeld. Onze ervaring heeft echter geleerd dat veel problematiek, die is ontstaan na een traumatische ervaring, zelden één enkele persoon betreft. De overige gezinsleden zijn vaak ook - direct of indirect - betrokken geweest bij de traumatische ervaring. Het trauma treft het hele gezin.

Gezinskliniek: behandeling voor het hele gezin
Complexe psychotraumaklachten hebben dus niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan. De directe familieleden van de patiënt zijn letterlijk diens naasten. Zij ondervinden van nabij de gevolgen van de klachten van hun ouders en/of kinderen. Tegelijkertijd zijn familieleden de belangrijkste bronnen van steun voor iemand die door geweld is getroffen. De praktijk leert dat het erg belangrijk is om het gezin van de individuele patiënt direct te betrekken bij de traumabehandeling; vaak omdat meerdere gezinsleden hulp nodig hebben, maar ook om echtscheiding, (tijdelijke) uithuisplaatsing en escalatie van frustratie en onmacht te voorkomen. Het doel van gezinsbehandeling is bijdragen aan verbeterde en hechtere relaties, meer plezier en goede verdeling van taken binnen gezinnen, zodat elk gezinslid aan eigen ontwikkelingstaken toekomt.

Ouders en kinderen
Psychotrauma bij één of meer gezinsleden kan van grote invloed zijn op de onderlinge relaties binnen een gezin. De gezinnen in de gezinskliniek staan vaak al langdurig onder grote druk. Klachten van ouders, zoals prikkelbaarheid of afvlakking van gevoel kunnen het gezinsleven negatief beïnvloeden. In de gezinskliniek wordt gewerkt aan herstel van het dagelijks functioneren, aan de behandeling van het psychotrauma en aan het vergroten van de beschikbaarheid van de ouders voor de kinderen.

Kinderen van getraumatiseerde ouders hebben vaak zelf ook traumatische ervaringen meegemaakt, zijn daar ooggetuigen van, of hebben last van uitingen van symptomen van de ouders. Ouders zijn door hun trauma vaak niet in staat om op goede wijze vorm te geven aan het ouderschap. Kinderen worden soms verwaarloosd of hebben te maken met de angsten, depressies of plotselinge woede-uitbarstingen van de ouders die het gevolg zijn van hun post traumatische stress stoornis.

In de gezinskliniek werken we met een unieke combinatie van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Multi Family Therapy (MFT). Dit laatste is een therapievorm waarbij meerdere gezinnen samenwerken om hun problemen te hanteren of op te lossen. Bij het verblijf in de kliniek kan het gaan om een diagnostische opname (doorgaans 6 weken) of een behandelopname (doorgaans 3 tot 6 maanden).