Gezinsbehandeling

De gezinsbehandeling in onze kliniek is gericht op herstel van verbondenheid en wederzijds vertrouwen binnen het gezin. Er zijn groepsgewijze traumabehandelingen - voor ouders en kinderen - maar daarnaast volgen zowel ouders als kinderen ook individuele therapie.

Gezinsbehandeling in groepsverband en individueel
Binnen de gezinskliniek bestaan er ook groepen voor alleen volwassenen, waarin door middel van psycho-educatie en ervaringsuitwisseling handreikingen worden gedaan die bijdragen aan een beter ouderschap. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het effect van hun PTSS op het contact met kinderen en de opvoeding. Het gaat er over inlevingsvermogen, grenzen stellen, dagstructuur aanbrengen, effectief communiceren en begrijpen van emoties. De ouders leren 'mentaliseren', wat betekent dat ze zich beter in hun kinderen kunnen verplaatsen en hen beter leren begrijpen. In de oudergroep leren ouders ook hoe ze hun soms onrealistische verwachtingen van hun kinderen kunnen bijstellen in positieve zin. 

Naast deze verbale groepen volgen de ouders een weekprogramma waarin ze deelnemen aan verschillende non-verbale therapieën, zoals creatieve therapie, maatschappelijke vorming, psycho motorische therapie en muziektherapie. 

Terwijl de ouders deelnemen aan bovenstaand programma, gaan de kinderen vanaf 4 jaar gewoon naar een basis- of middelbare school in de buurt. Voor de jongere kinderen is er een kindergroep, waarin de kinderen spelenderwijs vaardigheden aangeleerd krijgen onder begeleiding van ervaren pedagogische medewerkers en/of sociotherapeuten. Wekelijks is er een multi family therapie groep waarin zowel ouders als kinderen participeren. De benadering van de multi family therapie wordt overigens 24 uur per dag gehanteerd. Zo leren ouders van elkaar in het nemen van verantwoordelijkheid bij het oplossen van alledaagse problemen. 

Individuele therapie
Naast de groepsgewijze gezinsbehandeling volgen zowel ouders als kinderen ook individuele therapie. Elke ouder en elk kind binnen een gezin krijgt een eigen behandelaar (psychiater of psycholoog) en een mentor (sociotherapeut) waarmee zij individuele gesprekken voeren. In deze gesprekken kunnen onderwerpen aan de orde komen die moeilijk bespreekbaar zijn in de multi family groep of binnen het eigen gezin. Deze onderwerpen kunnen te maken hebben met de eigen traumatische ervaringen. Soms hebben ouders of kinderen dingen meegemaakt of gezien, waarvoor ze zich schamen ten opzichte van de andere gezinsleden. Vaak bestaan er binnen een gezin geheimen die de communicatie in het gezin en het wederzijds vertrouwen tussen de gezinsleden lastig maken. Het is goed om dit te kunnen bespreken met een individuele therapeut. De onzekerheid en schuldgevoelens die patiënten bespreken, zijn echter niet altijd even reeël of onoverkomelijk. Soms worden deze beperkende gedachten groter gemaakt in de gedachten van de patiënt. Met behulp van cognitieve therapie krijgen ouders inzicht in hun beperkende inzichten. Er wordt samen met de patiënt gekeken naar het belastende karakter van het schuldgevoel en/of geheim. Zo mogelijk wordt er toegewerkt naar meer openheid binnen het gezin. Na het eventueel wederzijds uitspreken van een belastende ervaring - wordt er op diverse wijzen steun geboden aan de gezinsleden. 

Traumabehandelingen
Naast de individuele gesprekken met hun behandelaar en mentor, kunnen patiënten diverse vormen van traumabehandeling krijgen zoals: EMDRBEPPBEP-TGCGTNET en HITT.