Jeugdwet en transitie

De Jeugdwet en de transitie van de zorg voor jeugd en gezin naar de gemeenten, brachten grote veranderingen met zich mee.

Ons programma is erop gericht de professionals in de zorg voor jeugd en gezin in de gemeenten te ondersteunen. ARQ Centrum’45 kan training en inhoudelijke ondersteuning bieden wanneer professionals meer willen weten over de diagnostiek en de traumabehandeling van gezinnen na psychotrauma.

Lees meer over het behandelaanbod voor kind en gezin in verband met psychotrauma. Wij bieden dat overigens ook graag aan in uw werkomgeving – we werken deels outreachend.