Kind en trauma

In de gezinskliniek van ARQ Centrum '45 worden kinderen met hun ouders opgenomen.

De leeftijd van de kinderen varieert van 0 tot 18 jaar. De verschillende leeftijd van de kinderen brengt met zich mee dat de kinderen een verschillende relatie tot het trauma kunnen hebben. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hun ervaringen nog moeilijk verwoorden. Toch kunnen zij wel degelijk symptomen hebben die erop duiden dat ze lijden aan een trauma dat ze hebben meegemaakt of waar ze getuige van zijn. Vaak is er bij deze kinderen ook sprake van hechtingsproblematiek. Ouders zijn vanwege hun trauma immers niet in staat om op adequate wijze vorm te geven aan hun ouderschap. 

Kinderen vanaf 4 jaar hebben meer bewuste herinneringen aan een trauma en/of actuele gezinsproblematiek. Toch praten ook deze kinderen bijna nooit spontaan over hun angsten en trauma's. Ze tonen meestal ook weinig inzicht in de relatie tussen wat ze doen, wat ze voelen en wat hun is overkomen. Deze kinderen krijgen veelal niet de tijd en rust om hun gedachten, gevoelens en daden te integreren. Ze krijgen namelijk vaak al jong grote verantwoordelijkheden in het gezin en moeten soms deels de rol van de ouders overnemen. In de gezinskliniek leren kinderen hun gevoelens beter te herkennen en bespreekbaar te maken. Daarnaast mogen ze ook weer spelen en kind zijn. 

Behalve hun ouders kunnen kinderen die schokkende ervaringen hebben meegemaakt, zelf ook kenmerken vertonen die duiden op post traumatische stress stoornis zoals slaapproblemen, nachtmerries, concentratieproblemen, herbelevingen, verhoogde prikkelbaarheid en chaotisch gedrag. Vaak gaat dit gepaard met een beschadigd zelfbeeld. De kinderen voelen zich minderwaardig en/of schuldig aan alles wat gebeurd is. Deze symptomen kunnen effect hebben op hun dagelijks functioneren op school, thuis en in de omgang met leeftijdsgenoten. Door middel van (individuele) cognitieve gedragstherapie en het op creatieve wijze uiten van gevoelens in de Multi Family Therapy (MFT) wordt gewerkt aan een verbeterd zelfbeeld.