Kind en gezin

ARQ Centrum ’45 Kind, Gezin en Psychotrauma is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen, jongeren en gezinnen.

ARQ heeft een Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma. Dit Kenniscentrum brengt diagnostiek en behandeling, onderzoek en training samen en stelt uitkomsten en producten beschikbaar. In het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma werken onderzoekers en behandelaren samen om ervaringen en kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde kinderen en gezinnen te vergroten en te delen.