Multi Family Therapy (MFT)

Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen gevolgen voor de individuen zelf, maar zeker ook voor diegenen die het dichtst bij staan. Om hierin te ondersteunen, biedt de gezinskliniek van Centrum '45 meer-gezinsbehandeling ('multi family therapy (MFT)'). 

Familieleden ondervinden van nabij de gevolgen van de klachten van ouders en/of kinderen. De klinische ervaring en bevindingen uit recent onderzoek leren dat tijdig aandacht voor het gezin achter de individuele patiënt van groot belang is. Ten eerste om het gezin te ondersteunen bij de nodige aanpassingen na missies. Ten tweede om te voorkomen dat de gevolgen van traumatische stress de onderlinge relaties beschadigen en ten derde om herstel bij PTSS te bevorderen door onderlinge relaties te versterken. Om hierin te ondersteunen, biedt de gezinskliniek van Centrum '45 meer-gezinsbehandeling ('multi family therapy (MFT)'). Multi-family therapy (MFT) is een vorm van systeemtherapie die gebruik maakt van de aanwezigheid van lotgenoten (andere echtparen of gezinnen) om verandering en verbetering te bereiken. Het is een combinatie van systeem- en groepstherapie. 

Omdat er zeer gevarieerde activiteiten worden ingezet is MFT geschikt voor zowel kinderen van verschillende leeftijden als voor volwassenen. Voorbeelden zijn: ijs-brekende spelletjes, rollenspelen, creatieve of lichaamsgerichte opdrachten. De deelname aan de therapie zorgt voor nieuwe ervaringen, erkenning en herkenning. MFT is met name geschikt voor gezinnen waar traumatische stress - bij één of meer gezinsleden - een rol speelt, vanwege het weer leren mentaliseren (leren zien door de ogen van de ander), en het vergroten van onderlinge steun. Na ernstige crises bestaan soms ongewild forse klachten (niet kunnen inslapen, nachtmerries, snel schrikken, veel huilen, geen zin in activiteiten hebben etc.). In relaties kan ongeduld en frustratie leiden tot onvoldoende aandacht, vertrouwen en soms ook geweld. MFT helpt om deze klachten te verminderen. 

Wat wordt bereikt met MFT? 

  • Afname van traumatische stress-gerelateerde klachten
  • Verbetering van onderlinge relaties: meer steun, vertrouwen en tevredenheid
  • Beter begrip van de aard van de symptomen en de betekenis van wat gebeurd is voor de onderlinge relaties
  • Meer vertrouwen in het eigen vermogen om problemen anders op te lossen.