Kosten behandeling

Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor patiënten ouder dan 18 jaar betaald volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een andere bekostiging op basis van zorgprestaties, en niet meer op basis van zorgtrajecten in het diagnose-behandelcombinatie model (DBC). Dit is een landelijke wijziging. 

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de behandelaar uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Meer informatie daarover leest u terug in deze folder van het landelijk programma zorgprestatiemodel. Er verandert met name een en ander rondom de rekening van uw zorgverzekeraar. Deze loopt niet via ARQ, maar wij willen dit wel alvast bij u onder de aandacht brengen zodat u hiervan goed op de hoogte bent. 

Veranderingen vanaf 1 januari 2022: 

  • Uw rekening van de behandeling via de zorgverzekeraar ziet er anders uit, deze wordt duidelijker en overzichtelijker. 

  • Op uw rekening staat voortaan uw zorgvraagtypering. Die staat onofficieel ook wel bekend als uw zorgzwaarte. Die zal regelmatig gemonitord en met u besproken worden tijdens uw behandeling, en hier worden uw behandeldoelen mede op gebaseerd. 

  • Binnen ARQ Centrum’45 wordt regelmatig aan gezamenlijke beoordeling gedaan in de diagnostiek, waarbij meerdere experts een essentieel onderdeel van het proces uitwerken. In dat geval, ziet u als patiënt meerdere behandelaren terug op de rekening. De rekening wordt verrekend met het openstaande eigen risico van dat kalenderjaar. Wilt u weten hoe hoog uw eigen risico is voordat u in behandeling komt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
  • De duur van de behandelcontacten op de rekening mogen iets afwijken van de daadwerkelijke duur, omdat ARQ Centrum’45 werkt met het principe planning = realisatie. Dit zorgt ervoor dat onze zorgverleners minder met administratie bezig hoeven te zijn, en meer met uw zorg. De regels rondom gepast gebruik hiervan vindt u hier terug.

  • De rekening van de zorgverzekeraar komt maandelijks vanaf medio 2022. Wilt u daar een gespreide betalingsregeling voor treffen met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact met uw zorgverzekeraar op.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het zorgprestatiemodel binnen ARQ, stuur deze dan naar zorgprestatiemodel@arq.org