Misbruik of mishandeling in de kindertijd

Stichting Centrum ’45 biedt een beperkt diagnostisch en behandelaanbod voor patiënten die posttraumatische stressklachten hebben als gevolg van seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling in de kindertijd.

Second opinion. Wanneer patiënten met posttraumatische stressklachten als gevolg van trauma in de kindertijd worden verwezen naar Centrum ’45, krijgen zij in eerste instantie een second opinion aangeboden. In deze second opinion vinden gesprekken en testdiagnostiek plaats. Op basis hiervan wordt een behandeladvies gedaan. Dat kan bestaan uit een advies voor behandeling bij Centrum ’45 (zie hieronder), een behandeladvies aan de huidige behandelaar, of advies voor verwijzing naar elders.

Parallelle behandeling. Centrum ’45 heeft een behandelaanbod voor patiënten bij wie sprake is van ernstige psychotraumaklachten als gevolg van seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling in de kindertijd, en die reeds elders in behandeling zijn voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) of voor comorbide klachten. Reden van verwijzing kan zijn dat de PTSS-behandeling elders stagneert, of dat bij de huidige behandelaar de expertise ontbreekt voor een specialistische PTSS-behandeling. Centrum ’45 biedt voor deze patiënten een in tijd beperkte, evidence-based traumagerichte therapie. Deze behandeling kan poliklinisch of klinisch plaatsvinden. Tijdens de behandeling blijven patiënten eveneens in behandeling bij hun oorspronkelijke behandelaar. De behandeling wordt dus niet volledig door Centrum ‘45 overgenomen.

Virtual Reality Exposure Therapie. Centrum ’45 neemt deel aan een studie naar de effectiviteit van Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) bij volwassen patiënten die in hun kindertijd slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Bij deze behandelmethode volgt u online, vanuit uw eigen huis, een exposure therapie. Patiënten kunnen deelnemen aan deze studie wanneer zij een diagnose van posttraumatische stressstoornis of depressieve stoornis hebben als gevolg van het misbruik. Het is mogelijk om u voor deze studie apart aan te melden. Voor verdere informatie over deze studie, kunt u deze link volgen:

https://youtu.be/SO-X5R-fwJs

en de brochure downloaden. Daarnaast kunt u contact opnemen met Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog/senior onderzoeker, tel 071 5191500 (maandag en vrijdag) of 020 6274974 (woensdagochtend en donderdag).

NB in tegenstelling tot de parallelle behandeling bij Centrum ’45 kunt u deelname aan de VRET studie NIET combineren met een psychotherapeutische behandeling elders.

IMPACT. Buiten de VRET studie heeft Centrum ’45 momenteel géén behandelaanbod voor patiënten bij wie sprake is van PTSS-klachten als gevolg van seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling in de kindertijd, maar die niet elders in behandeling zijn. Deze patiënten komen mogelijk wel in aanmerking voor deelname aan de studie “IMproving PTSD Treatment for Adults with Childhood Trauma” (IMPACT) van PsyQ Den Haag. Informatie over deze studie vindt u via de volgende link:

https://verwijzers.psyq.nl/actueel/-/start-impact-studie-improving-ptsd-treatment-for-adults-with-childhood-trauma

Voor verdere informatie over deze studie en voor overleg of u of uw patiënt mogelijk in aanmerking komt voor deelname, kunt u contact opnemen met Danielle Oprel, klinisch psycholoog/psychotherapeut; projectleider IMPACT, tel. 088 – 357 39 00.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Aanmelding en Informatie.