Ongedocumenteerde migranten

Sinds 2014 hebben wij een polikliniek die zich specifiek richt op ongedocumenteerde migranten met een posttraumatische stress stoornis, die geen aanspraak kunnen maken op basisvoorzieningen. 

De poli kenmerkt zich door een verantwoord en afgebakend zorgtraject, samenwerking met de Amsterdamse GGz, en nauwe afstemming met andere bij de doelgroep betrokken organisaties en instanties. Het behandelprogramma is toegesneden op de specifieke sociale situatie van de doelgroep.

Doel van de behandeling is uiteraard om de mentale klachten te verminderen en de redzaamheid te vergroten. Specifiek bij deze doelgroep wordt beoogd om patiënten beter in staat te stellen om op eigen kracht invulling te geven aan hun toekomst in Nederland of elders in de wereld. Eén van de innovatieve elementen van het behandelmodel is dat in principe aan alle patiënten traumagerichte psychotherapie wordt geboden, ongeacht de ongunstige sociale situatie.

De toepasbaarheid en effectiviteit van het behandelmodel worden wetenschappelijk onderzocht. Meer informatie vindt u in de brochure: Expertiseteam Ongedocumenteerden en Psychotrauma (EOP).

Zie voor aanmeldingen