Privacy en rechten van patiënten

Wanneer u zich aanmeldt voor een traumabehandeling bij ARQ Centrum’45, heeft u recht op een strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en beveiliging van uw privacy.

Beroepsgeheim

Medewerkers van ARQ Centrum’45 zijn verplicht zich aan hun beroepsgeheim te houden. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt er dan ook geen informatie over u verstrekt aan derden. Wel krijgt uw huisarts of verwijzer informatie over uw behandeling, tenzij u daartegen bezwaar maakt.

Uw persoonlijk dossier

U kunt van medewerkers van ARQ Centrum’45 verwachten dat zij de professionele inspanning leveren die nodig is voor uw traumabehandeling. Bij professioneel handelen hoort ook het aanleggen en bijhouden van uw persoonlijk dossier over de behandeling.

Te allen tijde heeft u recht op inzage van uw geregistreerde gegevens. Op uw verzoek kunnen delen van het behandeldossier verstrekt worden. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Traumabehandeling is vrijwillig

De behandeling bij ARQ Centrum’45 is op vrijwillige basis. U heeft op elk moment van de behandeling recht op het beëindigen ervan; dit wel in overleg met uw behandelaar.

Ter informatie:  over Aanstellingskeuringen en de klachtenprocedure.
Bij een sollicitatie naar een nieuwe baan kan de aankomende werkgever soms een medische keuring vragen. Zo’n aanstellingskeuring is niet toegestaan, alleen in bijzondere gevallen. Lees meer over de richtlijnen: www.aanstellingskeuringen.nl