Slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting (SGU)

ARQ Centrum’45 heeft veelvuldig te maken met slachtoffers van recent seksueel geweld en uitbuiting. Zie hiervoor de infosheet 'Mensenhandel'.

Binnen een vast samenwerkingsverband met het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel verzorgen wij een op preventie gericht programma, zorgvuldige diagnostiek en individuele en groepsgewijze behandelingen.

Momenteel is een behandelaanbod in ontwikkeling dat niet alleen is gericht op verwerking en rehabilitatie, maar ook op persoonlijke factoren die een risico vormen voor herhaling. Over dit aanbod zullen wij nader berichten wanneer dit definitief vorm heeft gekregen.

Tevens zetten wij wetenschappelijk onderzoek in naar de psychologische kenmerken die mogelijk ten grondslag liggen aan dit risico, en eventueel ook voorspellend zijn voor het effect van behandeling. Zie voor verdere informatie over deze landelijke studie het PROTECT-project.