Misbruikt of mishandeld in de kindertijd

ARQ Centrum’45​ biedt een beperkt diagnostisch en behandelaanbod voor patiënten die posttraumatische stressklachten hebben als gevolg van seksueel geweld of lichamelijke mishandeling in de kindertijd. Behandeling kan alleen plaatsvinden na advies vanuit een second opinion óf aanvullend op/ als onderdeel van een behandeling elders.

Diagnostiek
Second Opinion

Patiënten met posttraumatische stressklachten als gevolg van traumatische gebeurtenissen in de kindertijd kunnen door een verwijzer uit de specialistische GGz naar ARQ Centrum’45 worden verwezen voor een second opinion. Deze second opinion wordt uitgevoerd bij het ARQ Diagnostisch Centrum (ADC). Gegevens van eerdere diagnostiek en behandelingen dienen vooraf te worden toegezonden. Tijdens deze second opinion vinden gesprekken en beperkte testdiagnostiek plaats. Op basis hiervan worden een diagnose en een behandeladvies gegeven aan de patiënt en aan de verwijzer.

Behandeling
Hoog Intensieve Klinische Behandeling.
 
Centrum ’45 heeft een kortdurend behandelaanbod voor patiënten bij wie sprake is van ernstige psychotraumaklachten als gevolg van seksueel geweld  en/of  lichamelijke mishandeling in de kindertijd. Patienten moeten elders in behandeling zijn voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of voor persoonlijkheidsproblematiek. ARQ Centrum ’45 kan  aan deze patiënten een hoog-intensieve klinische behandeling  bieden (HITT, HI-NET). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Aanmelding en Informatie.